Scroll to top
sk

Motešice

Žrebčín Motešice a kone sa vyšľachtili pre potreby armády. Armáda potrebovala kone nebojácne, nenáročné, vytrvalé, obetavé, dobrosrdečné, úzko naviazané na svojho jazdca. Armáda zistila, že kone, ktoré sa vrátili z frontu a neostali tam, boli väčšinou z Motešíc. Nechoreli a rýchle regenerovali prípadné traumy a zranenia. Navyše na rozdiel od ostatných plemien boli dlhoveké a dlho vydržali v aktívnej službe. Tieto vlastnosti sa v našom chove zachovali dodnes.

4 kone

Naše kone sa uplatňujú vo všetkých jazdeckých disciplínach, vrátane záprahov, vydržia s jazdcom celú jeho športovú kariéru a ešte aj skončení kariéry sa môže uplatniť v chove.

žriebä

V súčasnosti okrem chovu koní v 3 areáloch organizujeme v Motešiciach preteky na národnej aj medzinárodnej úrovni. A s našimi koňmi reprezentujeme Slovenskú republiku na úrovniach Majstrovstiev Európy aj sveta.

 

O kone sa stará tím obetavých ošetrovateľov, profesionálnych jazdcov, chovateľov, jazdeckých inštruktorov a členov nášho športového klubu TJ Žrebčín Motešice.